Základní škola Jarní
  zsjarniorlova@seznam.cz   596 520 329

ZŠ Jarní 400

Vedení školy 
   
ředitelka školy  PhDr. Soňa Balonová zsjarniorlovaseznam.cz
   
zástupce ředitelky školy  Mgr. Jiřina Mačáková jmzs200seznam.cz
   
ekonom  Ing. Dana Špandelová dszs400seznam.cz
   
referent Dagmar Kuzníková dkzs400seznam.cz


Pedagogičtí zaměstnanci 
   
I. A  Mgr. Martina Siwiecová msizs400seznam.cz
   
II. A  Mgr. Jana Gvuzdová jgzs400seznam.cz
   
III. A (3., 4.)  Mgr. Marta Fišerová mfzs400seznam.cz
   
V. A  Mgr. Eva Podzimková epzs400seznam.cz
   
Netřídní učitelé základní školy   Mgr. Vladěna Kursová vkzs400seznam.cz
   
Školní družina  Marcela Šokalová mszs400seznam.cz
   
Asistent pedagoga 
I. A  Kateřina Keppertová kakzs400seznam.cz
II. A   Martina Flešková mafzs200seznam.cz
   
Školní asistent  Štěpánka Brůžová stbzs400seznam.cz
Nepedagogičtí zaměstnanci 
   
   
Školnice   Pavlina Grygerková skolnicezsseznam.cz
   
Úklid  Jana Šeligová
Lenka Tresterová
Nina Tresterová
ZŠ Slezská 200

Vedení školy 
   
ředitelka školy  PhDr. Soňa Balonová zsjarniorlovaseznam.cz
   
zástupce ředitelky školy  Mgr. Jiřina Mačáková jmzs200seznam.cz
   
ekonom  Ing. Dana Špandelová dszs400seznam.cz
   
referent Dagmar Kuzníková dkzs400seznam.cz


Pedagogičtí zaměstnanci
   
   
Učitelé základní školy
II. B  Bc. Eva Balonová ebzs200seznam.cz
   
III. B (1., 3.)   Mgr. Edita Jámborová (Výchovný poradce) ejzs200seznam.cz
   
V. B (4., 5.)  PhDr. Jarmila Nelhübelová jnzs200seznam.cz
   
VII. A  Bc. Ester Vítová evzs200seznam.cz
   
VIII. A  Mgr. Pavlína Marečková pmzs400 seznam.cz
   
IX. A (6., 9.)   Mgr. Michal Sebroň (Metodik ICT) miszs200seznam.cz
   
Netřídní učitelé základní školy   Bc. Marie Šidlová masizs200seznam.cz
   
  Bc. Radomíra Duszková rdzs400seznam.cz
   
Školní družina  Martina Flešková mafzs200seznam.cz
   
Asistenti pedagoga 
   
III. B  Mgr. Hana Grygárková hgzs200seznam.cz
   
V. B (4., 5.)  Marcela Benešová mbzs200seznam.cz
   
VII. A  Marianna Sokolová maszs200seznam.cz
   
IX. A  Darina Nogová dnzs200seznam.cz
   
   
Učitelé speciálních tříd  
VI. A  Mgr. Ivana Valčáková ivzs200seznam.cz
   
VI. B   Mgr. Monika Chvějová mchzs200seznam.cz
   
VII. B  Mgr. Jana Raszková jrzs200seznam.cz
   
VIII. B  Mgr. Iveta Koštialiková ikzs200seznam.cz
   
IX. B  Mgr. Marie Šnokhousová (Metodik prevence) mszs200seznam.cz
   
Asistenti pedagoga 
VI. A  Lucie Bačová lbzs200seznam.cz
  Irena Dvořáková idzs400seznam.cz
   
VI. B  Ivana Kolářová ivkzs200seznam.cz
   
Kateřina Kwaśná kkzs200seznam.cz
   
VII. B  Věra Kopeňová vkzs200 seznam.cz
Renáta Laliková rlzs200seznam.cz
   
Tereza Šebestová tszs200seznam.cz
   
VIII. B  Alena Russnáková arzs200seznam.cz
Beata Twardziková btzs400seznam.cz
   
IX. B  Petra Kantková pkzs200seznam.cz
Marcela Neuwertová mnzs200seznam.cz