Základní škola Jarní
  zsjarniorlova@zsjarniorlova.cz   596 520 329

ZŠ Jarní 400

Vedení školy 
   
ředitelka školy  PhDr. Soňa Balonová reditelkazsjarniorlova.cz
   
zástupce ředitelky školy  Mgr. Jiřina Mačáková jirina.macakovazsjarniorlova.cz
   
ekonom  Ing. Dana Špandelová ekonomzsjarniorlova.cz
   
referent Dagmar Kuzníková sekretariatzsjarniorlova.cz


Pedagogičtí zaměstnanci 
   
I. A (1., 2.)  Mgr. Edita Jámborová (Výchovný poradce) edita.jamborovazsjarniorlova.cz
   
III. A (3., 4.)  Mgr. Eva Podzimková eva.podzimkovazsjarniorlova.cz
   
V. A  PhDr. Jarmila Neli Nelhübelová jarmila.nelhubelovazsjarniorlova.cz
Školní družina  Martina Flešková martina.fleskovazsjarniorlova.cz
   
   
Asistent pedagoga 
I. A  Mgr. Hana Grygárková hana.grygarkovazsjarniorlova.cz.cz
III. A   Kateřina Keppertová katerina.keppertovazsjarniorlova.cz
V. A   Renáta Laliková renata.lalikovazsjarniorlova.cz
Nepedagogičtí zaměstnanci 
   
   
Školnice   Pavlina Grygerková skolnicezsjarniorlova.cz
   
Úklid  Jana Šeligová
Lenka Tresterová
Nina Tresterová
ZŠ Slezská 200Pedagogičtí zaměstnanci
   
   
Učitelé základní školy
VI. A   Mgr. Pavlína Marečková pavlina.mareckovazsjarniorlova.cz
   
VII. A (7., 9.)  Mgr. Michal Sebroň (Metodik ICT) michal.sebronzsjarniorlova.cz
   
VIII. A  Bc. Ester Vítová ester.vitova zsjarniorlova.cz
   
Netřídní učitelé základní školy   Bc. Marie Šidlová marie.sidlovazsjarniorlova.cz
   
Asistenti pedagoga 
   
VII. A  Darina Nogová darina.nogovazsjarniorlova.cz
   
VIII. A  Ivana Szabóová ivana.szaboovazsjarniorlova.cz
   
   
Učitelé speciálních tříd  
V. B  Mgr. Ivana Valčáková ivana.valcakovazsjarniorlova.cz
   
VI. B   Mgr. Monika Chvějová monika.chvejovazsjarniorlova.cz
   
VII. B  Mgr. Jana Raszková jana.raszkovazsjarniorlova.cz
   
VIII. B  Mgr. Iveta Koštialiková iveta.kostialikovazsjarniorlova.cz
   
IX. A  Bc. Radomíra Duszková radomira.duszkovazsjarniorlova.cz
   
IX. B  Mgr. Marie Šnokhousová (Metodik prevence) marie.snokhousovazsjarniorlova.cz
   
Asistenti pedagoga 
V. B  Lucie Bačová lucie.bacovazsjarniorlova.cz
  Irena Dvořáková irena.dvorakovazsjarniorlova.cz
   
VI. B  Ivana Kolářová ivana.kolarovazsjarniorlova.cz
   
Kateřina Kwaśná katerina.kwasnazsjarniorlova.cz
   
VII. B  Věra Kopeňová vera.kopenova zsjarniorlova.cz
Tereza Šebestová tereza.sebestovazsjarniorlova.cz
   
VIII. B  Alena Russnáková alena.russnakovazsjarniorlova.cz
Bc. Eva Balonová eva.balonovazsjarniorlova.cz
   
IX. A  Beata Twardziková beata.twardzikovazsjarniorlova.cz
Marianna Sokolová marianna.sokolovazsjarniorlova.cz
   
IX. B  Petra Kantková petra.kantkovazsjarniorlova.cz
Marcela Neuwertová marcela.neuwertovazsjarniorlova.cz