Základní škola Jarní
  zsjarniorlova@zsjarniorlova.cz

Blogy třídKliknutím na třídu vyberete blog.


   
Vybrat třídu  Třídní učitel, email
   
   
I. A (1., 2.)   Mgr. Edita Jámborová edita.jamborovazsjarniorlova.cz
   
III. A  PhDr. Jarmila Nelhübelová jarmila.nelhubelovazsjarniorlova.cz
   
V. A (4., 5.)  Mgr. Eva Podzimková eva.podzimkovazsjarniorlova.cz
   
V. B  Mgr. Ivana Valčáková ivana.valcakovazsjarniorlova.cz
   
VI. A   Mgr. Michal Sebroň (Metodik ICT) michal.sebronzsjarniorlova.cz
   
VI. B   Mgr. Monika Chvějová monika.chvejovazsjarniorlova.cz
   
VII. A   Mgr. Pavlína Marečková pavlina.mareckovazsjarniorlova.cz
   
VII. B  Mgr. Michaela Sasoňová michaela.sasonovazsjarniorlova.cz
   
VIII. A  Mgr. Šárka Mikulášková sarka.mikulaskovazsjarniorlova.cz
   
VIII. B  Mgr. Iveta Koštialiková iveta.kostialikovazsjarniorlova.cz
   
IX. A   Mgr. Radomíra Duszková radomira.duszkovazsjarniorlova.cz
   
IX. B  Mgr. Marie Šnokhousová (Metodik prevence) marie.snokhousovazsjarniorlova.cz
   
   
   
Školní družina 
   
Netřídní učitelé  Bc. Marie Šidlová marie.sidlovazsjarniorlova.cz