Články zařazené v kategorii "září, 2022":


Recyklohraní

Publikováno: /září, 2022/

Žáci VIII. B třídy se na chvíli proměnili v Robinsonky a Robinsony a plnili první úkol z Recyklohraní. Vytvořili vzkaz v láhvi ve formě leporela. Při výrobě jsme si povídali, jak správně zacházet s plastovými obaly, jak je třídit a recyklovat. Nakonec jsme si příběh zahráli.

Mgr. Iveta Koštialiková, Bc. Eva Balonová, Alena Russnáková

fotogalerie zde


Práce s emočními kartami ve třídách

Publikováno: /září, 2022/

Naše škola zakoupila do každé třídy emoční karty. Na nákup jsme použili peníze z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Dotaci využíváme na podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže.

Komunikační karty Mé emoce jsou určené pro porozumění emocí a rozvoj sociálních dovedností u dětí. Obrázky na kartách obsahují deset emotikonů – pocitových ikon, 20 scén z každodenního života dětí a rodin, které zobrazují situace, spojené s emotivními pocitovými reakcemi (radost, zvědavost, zájem, hněv, vztek, smutek, strach, nechuť apod.).

Děti si karty prohlédly a ukázaly nebo pojmenovaly emoci, kterou vidí. Přiřadily ji k určité situaci. O situaci si pak společně vyprávěly - jestli ji už zažily, jak se cítily, co je pobavilo, co je mrzelo, rozzlobilo, jak by situaci řešily. Využívali jsme i otázky na zadní straně kartiček. Děti předvedly emoci znázorněnou na kartě. Především děti nemluvící mohly pomocí karet komunikovat a vyjadřovat své pocity a sdělit, která emoce provází jejich den. Také děti, které se hůře vyjadřují, snáze s kartou emocí vystihnou zážitky. Děti vypráví, co je na kartách a jak se postavy asi cítí, co prožívají. Žáci se k emočním kartám budou průběžně vracet třeba u ranního komunikačního kruhu.

Mgr. Marie Šnokhousová

fotogalerie zde


Projekt „Plody podzimu v kuchyni"

Publikováno: /září, 2022/

Žáci speciální třídy VII.B prožili 3 týdny poznávání základních druhů zeleniny a ovoce, které sklízíme na podzim. Ve výuce jsme se snažili zapojit všechny smysly při vnímání ovoce a zeleniny. Nechyběla výstava plodů, které přinesli žáci a paní učitelka ze svých zahrad. Každý týden jsme se rozhodli připravit jeden zdravý salát. Všichni se zapojili a vyzkoušeli své kuchařské dovednosti. Připravili jsme okurkový salát, jablíčkový salát a coleslaw. Dílo se podařilo a všichni s chutí snědli svoje misky. Žáci získali také znalosti o významu zdravé výživy. Zapojili se i rodiče, kteří také začali s dětmi připravovat zdravé svačiny s ovocem a zeleninou.

Mgr. Jana Raszková

fotogalerie zde