Pojmy nemoc a úraz

Publikováno: /únor, 2024/

Poslední únorový týden se žáci VIII. B učili v rámci prevence rozlišovat pojmy nemoc a úraz. Figuranty byli dva medvídci, na kterých rozeznávali, zda je medvídek nemocný nebo si udělal úraz. Prakticky si vyzkoušeli, jak jim zavázat tlapky, ošetřit drobné odřeniny náplastí nebo změřit teplotu. K rozeznávání nemocí jim posloužily demonstrační obrázky.

Mgr. Iveta Koštialiková, Pavlína Bajdová, Alena Russnáková

fotogalerie zde


Výuku přírodovědných předmětů oživí vzdělávací pomůcky

Publikováno: /únor, 2024/

Výuka nejen přírodopisu, ale i matematiky a fyziky bude pro žáky ze Základní školy Jarní zábavnější. Na zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů přispěla společnost ČEZ Teplárenská a.s. pod záštitou pana Marka Kostiala. Rádi bychom ještě jednou poděkovali za obdržený finanční dar ve výši 25 000 Kč, díky kterému jsme nakoupili vzdělávací pomůcky s cílem aktivnějšího zapojení žáků do výuky.

Tato finanční podpora nám umožnila zakoupit experimentální sady, např. létající magnety, vakuovou komoru, propojené nádoby, různé modely – např. model lidské páteře v životní velikosti, vývojové cykly některých živočichů či rentgenové snímky lidské kostry. Do matematiky pak např. magnetické zlomky, úhloměr a kartičky s počty.

Velkým přínosem těchto pomůcek pro žáky je lepší názornost vyučované látky. Didaktické pomůcky pomáhají žákům rozvíjet myšlení a zapojit více smyslů při manipulaci s přístroji. Některé pomůcky jsme již ve výuce otestovali. Žáci byli nadšení a někdy i překvapeni. Nyní se těšíme se na vyzkoušení dalších pomůcek.

Moderní vzdělávací prostředky mohou přiblížit abstraktní koncepty reálnému světu, což podporuje hlubší porozumění a zájem o přírodovědné obory. Věříme, že dar od společnosti ČEZ, za který byly nakoupeny kvalitní didaktické pomůcky nám otevírá nové možnosti, jak připravovat žáky na budoucnost a rozvíjet jejich praktickou stránku i myšlení. Doufáme, že díky nově nakoupeným pomůckám budou naši žáci lépe připraveni na výzvy moderního světa a že se jejich zájem o přírodní vědy prohloubí.

Bc. Marie Šidlová

fotogalerie zde


Knihovna Orlová

Publikováno: /únor, 2024/

V pondělí 26. 2. 2024 jsme v rámci projektu OP JAK uskutečnili projektový den KNIHOVNA. S žáky jsme navštívili Městskou knihovnu v Orlové a knihkupectví KOSMAS. V knihovně si šikovná paní knihovnice s žáky povídala o knihách a o dětech z celého světa. Žáci soutěžili v poznávání obydlí dětí podle obrázků. Měli možnost se v knihovně porozhlédnout, prohlédnou si knihy a časopisy a také do nich nahlédnout. Někteří zvolili možnost půjčit a zahrát si společenskou hru. Někteří si při odchodu vzali přihlášku do knihovny s příslibem, že určitě přijdou a knihu si vypůjčí. Naší další zastávkou bylo knihkupectví KOSMAS. Paní prodavačka žákům umožnila prohlédnout si obchod s knihami, i nové knihy samotné. Při odchodu věnovala žákům záložky do knihy. Po návratu do školy si žáci četli z nově zakoupených knih v rámci tohoto projektu. Poté kreslili ilustrace ke knize, která je zaujala v knihovně nebo v knihkupectví. Projektový den se velmi vydařil, všichni doufáme, že žáky motivoval ke zvýšení zájmu o knihy a častějšímu čtení.

Mgr. Pavlína Marečková

fotogalerie zde