ZŠ Jarní opět uklízela Orlovou

Publikováno: /září, 2023/

Po úspěšné jarní akci „Ukliďme Orlovou“, která se pravidelně koná díky spolku „Ukliďme Česko“ a které jsme se hrdě zúčastnili, odstartovaly v tomto školním roce i podzimní úklidy. Proto jsme neváhali a opět přiložili své ruce k úklidu. Podzimního úklidu, který proběhl v pátek 22.9 se zúčastnila celá škola.

Žáci 1. stupně ZŠ Jarní 400 si rozdělili úklid na 2 části. 1.-3. ročník se vydal uklidit školní hřiště a blízké okolí školy. Žáci posbírali špinavé papíry, plechovky, Pet lahve, textil a také pozametali hřiště s průlezkami. Překvapivě bylo na běžecké dráze i spoustu skleněných střepů, ty však posbírala paní učitelka ze III.A, aby se děti neporanily. Žáci 4.-5. ročníku se vydali do okolí kolem obchodu, Hasičárny, pod most a kolem lesíku u žel. dráhy. Nasbírali téměř dva pytle odpadků. Všechny děti byly moc šikovné a za odměnu dostaly nálepku a malou sladkost. Nejlepší sběrači získali omalovánku.

Žáci praktických tříd 2. stupně ZŠ Jarní 200 se společně vydali na blízké fotbalové hřiště, které vyuklízeli. Následně se rozdělili na 2 skupinky. Jedna skupinka vyrazila sbírat směrem do zámeckého parku v Orlové, kde nasbírali 1 pytel odpadků a druhá skupinka se vydala směrem do Orlovského lesoparku přes ulice Lidickou a Sadovou. Za naši cestu jsme nasbírali celkem 3 plné pytle odpadků. V lesoparku dostali žáci za odměnu prostor zrelaxovat či se ještě vyřádit na průlezkách a workoutovém hřišti.

Žáci ze speciálních tříd se dle vlastních možností vydali vyuklízet blízké okolí školy. V přírodě dokonce nalezli vyhozenou a rozebranou starou sekačku, kterou na místě rozhodně nenechali. Společnými silami ji uklidili a s ní spoustu dalších odpadků.

Za poskytnutí ochranných prostředků – rukavic a pytlů na odpadky děkujeme panu Petru Drozdíkovi, který je organizátorem této akce v Orlové. Také velmi děkujeme všem zúčastněným za pomoc k lepší přírodě.

Bc. Marie Šidlová

fotogalerie zde


Tonda Obal na cestách

Publikováno: /září, 2023/

Žáci I.A a III.A ze ZŠ, Jarní 400 se 21.09.2023 zúčastnili v rámci výuky vzdělávacího projektu „Tonda Obal na cestách“, který byl zaměřený na třídění odpadu. S lektorem si žáci povídali o tom, co je to odpad, jak je důležité ho třídit a jakým způsobem to mají dělat. Třídění si žáci i prakticky vyzkoušeli.

Děti překvapily svými znalostmi, byly aktivní a hodina strávená touto zábavnou a poučnou formou je velmi bavila. Za aktivitu si mohly vybrat omalovánku či záložku.

Děkujeme za hezkou vzdělávací aktivitu.

PhDr. Jarmila N. Nelhubelová, tř. učitelka

fotogalerie zde


Výlet žáků ZŠS do ZOO Ostrava

Publikováno: /září, 2023/

Sotva začal školní rok a děti se sešly po prázdninách ve svých třídách, už tady máme první výlet do ZOO Ostrava. Tento výlet v rámci projektového dne se uskutečnil 20. 9. 2023 za podpory dotačního programu OP JAK. Děti se těšily na hravé kozy ve výběhu, roztomilá morčata, řvoucího lva, barevné papoušky, veselé opice, žirafy s dlouhými krky, velbloudy s hrby a hlavně slony s choboty. To všechno a mnohem více nabízí ZOO Ostrava. Děti atmosfétu vnímaly všemi smysly. Bez obav vstupovaly do všech přístupných výběhů i vnitřních prostor. Radost a emocionální zážitky jim přinesla nejen zvířátka ale také jízda vláčkem, průlezky a klouzačky. Do ZOO Ostrava se vždycky rádi vracíme nejen pro nové poznatky ale i jistotu, že tam najdeme oblíbená zvířátka. Tak někdy zase na viděnou.

třídní učitelky ZŠS a asistentky

fotogalerie zde