Základní škola Jarní
  zsjarniorlova@seznam.cz   596 520 329

ZŠ Jarní 400

Vedení školy 
   
ředitelka školy  PhDr. Soňa Balonová zsjarniorlovaseznam.cz
   
zástupce ředitelky školy  Mgr. Jiřina Mačáková jmzs200seznam.cz
   
ekonom  Ing. Dana Špandelová dszs400seznam.cz
   
referent Dagmar Kuzníková dkzs400seznam.cz


Pedagogičtí zaměstnanci 
   
I. A  Mgr. Danuta Chorzempová dchzs400seznam.cz
   
II. A  Mgr. Jana Gvuzdová jgzs400seznam.cz
   
III. A  Mgr. Eva Podzimková epzs400seznam.cz
   
IV. A (4., 5.)  Mgr. Martina Siwiecová maszs400seznam.cz
   
Školní družina  Marcela Šokalová mszs400seznam.cz
   
Asistent pedagoga  Štěpánka Brůžová stbzs400seznam.cz
Lenka Slowiaková lszs400seznam.cz
Beata Twardziková btzs400seznam.cz
   
Školní asistent  Jana Pohlotková jpzs400seznam.cz
Nepedagogičtí zaměstnanci 
   
   
Školnice   Pavlina Grygerková skolnicezsseznam.cz
   
Úklid  Jana Šeligová
Lenka Tresterová
Nina Tresterová
ZŠ Slezská 200

Vedení školy 
   
ředitelka školy  PhDr. Soňa Balonová zsjarniorlovaseznam.cz
   
zástupce ředitelky školy  Mgr. Jiřina Mačáková jmzs200seznam.cz
   
ekonom  Ing. Dana Špandelová dszs400seznam.cz
   
referent Dagmar Kuzníková dkzs400seznam.cz


Pedagogičtí zaměstnanci
   
   
Učitelé základní školy
II. B (1., 2.)   Mgr. Edita Jámborová ejzs200seznam.cz
   
III. B (3., 4.)  PhDr. Jarmila Nelhübelová jnzs200seznam.cz
   
V. A  Mgr. Zdeňka Sebroňová zszs200seznam.cz
   
V. B  Bc. Viera Mojová vmzsseznam.cz
   
VI. A  Mgr. Tereza Febrová tfzs200seznam.cz
   
VII. A  Mgr. Michal Sebroň (Metodik ICT) miszs200seznam.cz
   
VIII. A (8., 9.)  Mgr. Pavlína Marečková pmzs400 seznam.cz
   
Netřídní učitelé základní školy   Mgr. Eva Holaňová ehzs200seznam.cz
   
Mgr. Šárka Janalíková (Výchovný poradce) sjzs200seznam.cz
   
Školní družina  Martina Flešková mfzs400seznam.cz
   
Asistenti pedagoga 
   
II. B (1., 2.)  Mgr. Hana Grygárková hgzs200seznam.cz
   
III. B (3., 4.)  Marianna Sokolová maszs200seznam.cz
   
V. A  Martina Flešková mafzs200 seznam.cz
   
VI. A  Darina Bednáriková dbzs200seznam.cz
   
VII. A  Darina Nogová dnzs200seznam.cz
   
VIII. A  Marcela Benešová mbzs200seznam.cz
   
   
Učitelé speciálních tříd  
IV. B   Mgr. Radka Kamýčková rkzs200seznam.cz
   
VI. B  Mgr. Jana Raszková jrzs200seznam.cz
   
VII. B  Mgr. Ivana Valčáková ivzs200seznam.cz
   
VIII. B  Mgr. Iveta Koštialiková ikzs200seznam.cz
   
IX. A  Radomíra Duszková rdzs200seznam.cz
   
IX. B  Mgr. Marie Šnokhousová (Metodik prevence) mszs200seznam.cz
   
Asistenti pedagoga 
IV. B  Ivana Kolářová ivkzs200seznam.cz
Věra Kopeňová vkzs200 seznam.cz
   
VI. B  Helena Adamčíková hazs200seznam.cz
Kateřina Barcuchová kbzs200seznam.cz
   
VII. B  Monika Gnidová mgzs200seznam.cz
Marcela Neuwertová mnzs200seznam.cz
   
VIII. B  Alena Russnáková arzs200seznam.cz
Dagmar Vítková dvzs200seznam.cz
IX. A  Lucie Bačová lbzs200seznam.cz
I. Dvořáková idzs200seznam.cz
   
IX. B  Petra Kantková pkzs200seznam.cz
Renáta Laliková rlzs200seznam.cz