Základní škola Jarní
  zsjarniorlova@seznam.cz   596 520 329

Zápis

   
Informační leták
   
Informace o průběhu zápisu do 1. ročníku
   
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
   
Žádost o odklad povinné školní docházky
   
Zápisní list do 1. třídy pro školní rok 2020 /2021
   
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání