Základní škola Jarní
  zsjarniorlova@seznam.cz   596 520 329

Ukončení školního roku – vysvědčení


Školní rok 2019/2020 bude ukončen v úterý 30. 6. 2020 předáním vysvědčení. Vysvědčení si mohou žáci nebo jejich zákonní zástupci vyzvednout u třídních učitelů v době od 8. 00 – 10. 00 h. Pokud si nemůžete vysvědčení vyzvednout, můžete tak učinit do pátku 3. 7. 2020 v kanceláři školy v době od 8. 00 – 12. 00 h.