Škola v přírodě
Na školu v přírodě jsme získali finanční podporu ze státního fondu životního prostředí české republiky
den 1.

Po roce, v téměř stejném čase jsme opět vyrazili do srdce Beskyd. Hory nás přivítaly nádherným počasím a počínajícím jarem.  Hotel Bauer v Bílé a ubytovna Hořec jsou naším letošním útočištěm.

Po vybalení věcí jsme zahájili obědem. Kuřecí řízek nás naladil na odpolední procházku – seznámení s okolím a dlouhé sportování až do večeře. Na rozdíl od loňska jsme z hřiště nemuseli odstraňovat zbytky zimy.

Večer byl seznamovací, každý se představil tomu, koho ještě neznal a v půl deváté jsme ukončili večerkou první den.

.
     den 2.

Druhý den – slunečno od samého rána. Děti se rozdělily do skupin podle věku  a pod vedením p.uč. Soni Balonové, p.zást. Dany Parmové a p.uč. Michala Sebroňe probíhala výuka v učebnách. Po obědě a odpoledním klidu jsme vyrazili na odpolední program. Přes samoobsluhu jsme vyrazili směr pramen Smradlavá. Po shlédnutí  přírodního úkazu – vývěru sirného pramene, jsme se vrátili.  V půl páté nás totiž čekala „Opičí dráha“.  Je to lanové centrum, hned u našeho bydlení, kde si děti mohly vyzkoušet svou odvahu v překonávání visutých lávek v korunách stromů. Večer byl nazván jako pohádkový. Tématem večera byly pohádkové postavy. Děti je sledovaly v pohádce a nakonec malovaly.

     den 3.

Třetí den 

Dnes ráno jsme se museli přiobléknout. Sluníčko se někam schovalo a ne a ne vylézt.  Ráno škola – to znamená jazyk český a matematika v učebnách, posléze prvouka a přírodověda. Tato výuka probíhala v lese – nejlepším místě pro pozorování jarní přírody. Na závěr před obědem děti z přírodních materiálů postavily domky pro skřítky z lesa.

Odpoledne bylo ve znamení orientačního závodu. Nenáročná kilometrová trasa, během které děti musely splnit deset úkolů a zapsat odpovědi na startovní kartičky. Běžely ve dvojičkách, které byly nakombinovány ze starších a mladších dětí. Přes velké obavy na počátku byly děti ze závodu nadšené.

Večer jsme společně sledovali animovaný film.

     den 4

Čtvrtý den 

Ve čtvrtek byl pro děti zajištěn program "Pojízdné planetárium". Děti se v nafukovací kopuli dozvěděly, jak funguje koloběh vody formou velmi zajímavé animace. Odpoledne si vychovatelé pro svě svěřence připravili program v přírodě. Děti pouštěly papírové lodičky v potoce, závodily a na hřišti hrály míčové hry. Večer byla na programu diskotéka, kterou děti z vesela zakončily čtvrtý den školy v přírodě.
den 5

Pátý den 

V pátek dopoledne byl pro děti zajistěn program "Rozchodník". Děti si povídaly o přírodě a uvařily si čaj z petrklíče. Odpoledne venku pršelo, takže program probíhal v učebně, kde si děti malovaly nebo zpívaly karaoke. Večer byla na programu soutěž MISS. Na prvním místě se umístila Natálie Cenknerová, na druhém Jarmila Hegedusová a ana třetím Michelle Cenknerová. Publikum si za vítěžku zvolilo Renátu Malovanikovou. Soutěží MISS byl ukončen pátý den školy v přírodě.
den 6

Šestý den 

Sluníčko opět stávkovalo a z oblohy padaly provazy deště. Museli jsme tu nepřízeň počasí nějak porazit! Chvíli jsme se učili, pak si kreslili a hráli různé společenské hry. Okolo 11 hodiny přijely nové paní učitelky, paní vychovatelka a taky nová paní zdravotnice, které se o nás budou starat až do konce našeho pobytu.

Navečer se počasí konečně trochu umoudřilo a vyrazili jsme do lesní obory, kde žijí beskydská zvířata, která bychom ve volné přírodě mohli zahlédnout jen s obrovskou dávkou štěstí. Viděli jsme tady jeleny a muflony i s malým jehnětem. Nejdéle jsme postáli u ohrady s divočáky, kolem nichž běhalo a skotačilo 15 malých pruhovaných selátek.

Po večeři proběhla volba nejšikovnějšího kluka – volba MISSÁKA. Vyhrál Nikolas Čonka a děvčata zvolila jako největšího sympaťáka Sebastiana Kančího.
den 7

Sedmý den 

Dopoledne nám počasí opět nepřálo. Chvíli jsme se dívali na pohádku a pak soutěžili o největšího šikulu a šikulku. Disciplíny byly zaměřené na sportovní vytrvalost, šikovnost a postřeh. Skákali jsme přes švihadlo, hráli minibowling, házeli na cíl, pomocí hokejky se strefovali míčkem do branky a překonávali překážkovou dráhu.

Odpoledne konečně přestalo pršet. Hned jsme toho využili a vyrazili na dlouhou procházku – lesní cestičkou jsme došli téměř až k sirnému prameni říčky Smraďavky.

Večer jsme se bavili navzájem. Kamarádi z každého pokoje se během poledního klidu domluvili na společném vystoupení, které by potěšilo ostatní děti. Takže se tancovalo, hrály se veselé scénky, vyprávěly se vtipy, každý přispěl ke společné zábavě tím, co dokáže nejlépe.

   den 8

Osmý den 

Po víkendu se nikomu do školy moc nechtělo, ale co naplat – i ve škole v přírodě se musíme alespoň trochu učit. Dvě vyučovací hodiny ve třídě ale rychle uběhly a po svačině pokračovala výuka venku v lese. To už bylo mnohem příjemnější !

Odpoledne jsme plnili úkoly na Stezce beskydských pašeráků. Odpovědi na otázky z přírodovědy byly pro většinu žáků docela snadné, už jsme toho tady hodně viděli a slyšeli. Procházka a soutěž  O nejlepšího ostrostřelce ( házení šiškou na cíl ) náš pobyt venku pro dnešní den ukončily. Konečně jsme mohli téměř celý den dýchat zdravý horský vzduch !

Společenské hry na večerní program pro nás připravila paní vychovatelka Šokalová. Téměř všechny děti si zasoutěžily a úplně všechny se vyblbly na tanečním parketu.den 9

Devátý den 

Dnešní ráno nás v hotelové restauraci čekalo veliké překvapení. Měli jsme společný bufetový stůl s hosty luxusní části našeho hotelu a číšníci nestačili dolévat džusy ! Taky jsme ochutnali různé drahé druhy uzenin a sýrů. A úplně nejlepší bylo to, že si každý mohl jít přidat tolikrát, kolikrát chtěl !

Po dvou hodinách strávených v učebně při řešení pracovních listů z přírodovědy jsme posbírali švihadla, míče, obruče a další drobné pomůcky a až do oběda jsme řádili na oploceném hřišti, které je součástí našeho hotelového komplexu.

Po poledním klidu nás čekalo další soutěžní odpoledne. Na cestě vyznačené krepovými fáborky  jsme plnili zase jiné zajímavé úkoly. Po návratu domů jsme šli mlsat – zmrzlinové poháry s ovocem a šlehačkou byly opravdu výborné !

Večer proběhlo vyhlašování vítězů včerejších a dnešních soutěží a následovaly další společenské hry prodládané taneční hudbou.

V úplné tmě se pak většina žáků vydala plnit Stezku odvahy. Cesta od kostela ke hřbitovu byla vyznačená svíčkami a bílými papírovými šlápotami, takže nikdo zabloudit nemohl. I tak ale do cíle dorazilo jen 17 těch nejstatečnějších. Zítra na ně čekají další diplomy.

den 10

Desátý den