Projekty školy
V dubnu letošního školního roku byla naší škole z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přiznána mimořádná dotace na Rozvojový program Logopedická prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014. Náš školní projekt jsme nazvali Povídám, povídám pohádku o klukovi a děvčátku, co se pilně učili, aby správně mluvili…

Logopedické vady jsou v předškolním i mladším školním věku velmi častým problémem. Někteří rodiče tuto oblast podceňují, s dětmi pravidelně necvičí a jejich řečové dovednosti dostatečně nerozvíjejí. Jejich děti mají po nástupu do 1. třídy problémy se čtením, psaním a s komunikací s dospělými i se spolužáky.

Finanční dotaci využijeme na systematickou skupinovou i individuální péči o děti z přípravných tříd. Naším cílem je žák 1. třídy, který správně vyslovuje, rozumí běžné řeči a má dostatečnou aktivní slovní zásobu.

 Mgr. Věra Vrlíková
Archivní Projekty
Bezpečné město
RAMPS – VIP III
EU - peníze školám
„Žijeme bezpečně“
Dokážu to !
S pohybem každý den
Projekt 112-moje rychlá pomoc
Ovoce do škol
Celé Česko čte dětem
Normální je nekouřit
,,Život, to nejcennější, co mám“
Chráním tě, Země má
Deti naše budoucnost