Zpět na projekty

 

„Žijeme bezpečně“

Naše škola se zapojila  k celorepublikové kampani Dny bez úrazů realizací projektu s názvem ,,Žijeme bezpečně.“ Projekt byl spolufinancován městem Orlová, Komisí Zdravého města a MA 21.

Statistiky bohužel dokazují, že neustále narůstá počet dětských úrazů. Proto bylo cílem projektu, který jsme uskutečnili na naší škole pro žáky I. i II. stupně ve dnech  8. – 10.  června, upozornit děti na rizikové situace, se kterými se hlavně v době letních prázdnin mohou setkat, a naučit je tyto situace vyřešit. Žáci získali potřebné znalosti a návyky, aby dokázali předejít možnému zranění, chovali se odpovědně a chránili tak bezpečí své i ostatních.

Celý projekt byl rozložen do tří dnů, během kterých měli žáci možnost besedovat, plnit zábavné úkoly a testy.

Ve středu si žáci společně s učiteli povídali o statistice nejčastějších dětských úrazů, připomněli si telefonní čísla a postup při volání na tísňové linky. Na II. stupni proběhla beseda s horolezci Baníku Karviná nejen o tom, jak se bezpečně chovat při lezení na horolezeckou stěnu či skálu, ale také o používání ochranných pomůcek při sportování obecně. Žáci I. stupně shlédli krátké video, u kterého si zopakovali, jak se bezpečně chovat při jízdě na kole nebo na skateboardu.

Čtvrteční den byl věnován nebezpečným zvířatům. Pro žáky byla připravena beseda s p. Kotkovou, která chová psy. Ta do školy přivezla svého psa a vysvětlila dětem, jak se chovat k cizím psům a předcházet tak poraněním, jak se zachovat v případě útoku atd. Z krátkého videa se potom žáci dověděli, na která zvířata, rostliny a houby si musí dávat pozor v přírodě. Žáci II. stupně vyhledávali informace o úrazech způsobených popálením, elektrickým proudem,  poleptáním atd.

Nejvíce se děti těšily na pátek, kdy na krytém bazénu proběhla beseda na téma nebezpečí spojené s návštěvou přehrad a koupališť (nebezpečí utonutí, poranění při skocích do vody, záchrana tonoucího). Poté si děti v bazénu zaplavaly a vyzkoušely plavecké styly a vše zakončily soutěží v plavání.. Žáci 1. – 3. třídy, kteří se besedy nezúčastnili, se věnovali dopravní výchově.

V průběhu těchto tří dnů se plnily různé úkoly: žáci kreslili, vyplňovali pracovní listy a testy, soutěžili, vyhledávali na internetu informace, dělali prezentace.

Žáci si odnesli spoustu vědomostí, jak se chovat bezpečně a chránit tak své zdraví.

Mgr. Andrea Holaňová

 

        

 

 

 
  nahoru