Zpět na projekty

 

DOKÁŽU  TO !

Naše Základní škola byla úspěšná při získávání dalších mimorozpočtových finančních prostředků. Ve spolupráci s Městským úřadem Orlová se nám podařilo získat  peníze na projekt, který jsme nazvali DOKÁŽU  TO !

Projekt bude probíhat od 6. září do 30. listopadu 2010 a měl by žáky motivovat k pravidelné docházce do školy, k aktivní práci ve vyučování a k dosahování lepších výsledků.

Do projektu je zařazeno 52 žáků 4.- 9. třídy. Práce každého jednotlivce bude každý den hodnocena podle níže uvedených kritérií a jednou za týden mu budou do přehledu zapsány kladné body za splněné úkoly.

30 žáků, kteří dosáhnou za 2 týdny nejvyšší počet bodů, se bude moci zúčastnit odpolední akce, kterou pro ně připraví pedagogičtí zaměstnanci školy. Tato akce se bude skládat ze sportovních a společenských her, různých soutěží a turnajů a také ze setkání s odborníkem, který si s nimi popovídá o všem, co je bude z daného oboru zajímat.

Další odměnou za snahu a zlepšení výsledků budou sobotní celodenní výlety. Těch se zúčastní 30 žáků, kteří dosáhnou nejvíce bodů za 3 – 4 týdny. Plánujeme výlety do ZOO, do archeoparku v Chotěbuzi a do lanového centra v Mostech u Jablunkova. 

Odměnou pro 25 nejlepších žáků za celé tříměsíční období bude třídenní pobyt v Beskydech, kde se o Vaše děti budou opět starat zaměstnanci školy.

Všechny akce včetně pobytu v Beskydech budou pro děti zadarmo ( vše bude placeno z dotace Ministerstva vnitra a Města Orlové ). Bude to odměna za jejich snahu o dodržování školních pravidel a o zlepšení školních výsledků.

Co budeme hodnotit?

Maximální počet bodů / týden

 

1.   chování ve škole i mimo školu
(dodržování pravidel slušnosti mezi žáky i vůči dospělým)

5

 

2.   přípravu na vyučování
( včetně nošení pomůcek a DÚ - tolerujeme maximálně 5 zapomenutí pomůcek nebo úkolů za týden )

5

 

3.   aktivní práci v hodinách
( snaha o spolupráci s učitelem, dokončování úkolů )

5

 

4.   pomoc učiteli, spolužákovi, práce navíc
( včetně referátů, splnění dobrovolného úkolu apod. )

5

 

5.   pravidelnou docházku do školy, nebo v případě nemoci předání omluvenky ihned po návratu do školy

 

3

Pokud bude hodnocené období kratší než 5 dnů ( podzimní prázdniny, státní svátky ) bude počet maximálně získaných bodů úměrně snížen.

 Žáci, kteří budou ve škole chybět, nemají možnost kladné body za tento den získat !

 Hodnotit a přidělovat body budeme vždy za týdenní období od čtvrtku do středy.

6.9 – 8.9. budou 3 zkušební dny, kdy budeme děti upozorňovat na dodržování pravidel. Ve čtvrtek 9.9. začínáme s bodováním !!!

 

 A kdy se mohou naši žáci těšit na jednotlivé akce a výlety?

Odpolední akce:

30. 9.

14. 10.

27. 10.

9. 11.

25.11.

Celodenní výlety:

2. 10.

23. 10.

20. 11.

 

 

Třídenní pobyt v Beskydech

28. - 30. 11.  ( neděle až úterý )

 

Mgr. Věra Vrlíková, ředitelka školy

 

        

 

 

 
  nahoru