Zpět na projekty

 

Normální je nekouřit

Naše škola přijala nabídku protikuřácké výchovy dětí a zařadila do výuky projekt připravený Lékařskou fakultou a Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a Ligou proti rakovině Praha nazvaný „Normální je nekouřit“. Jeho hlavním cílem je primární prevence rizikového chování dětí se zvláštním zaměřením na prevenci kouření, ale i na dodržování zásad racionální výživy, dostatku pohybu v denním režimu, duševního zdraví a zdravého životního stylu obecně.

V měsíci lednu se tak naši prvňáčci setkali s průvodci programu veverkou Věrkou, jako symbolem zdravého životního stylu, a cigaretou Retkou, jako symbolem všeho nezdravého. Ti je zábavnou formou prostřednictvím omalovánek, básniček, her a pohádek seznámili s tím, že kouření škodí zdraví a není normální součástí našeho života. V tomto projektu byl kladen důraz také na spolupráci a pozitivní vztahy s rodiči, bez jejichž součinnosti by program nedosáhl očekávaných výsledků. Touto cestou jim děkujeme a těšíme se na pokračování projektu v příštím školním roce.

Mgr. Pavlína Twarógová, třídní učitelka 1. třídy

 

 
  nahoru