Zpět na projekty

 

Projekt 112-moje rychlá pomoc

Motto: Skutečná pohroma je, když nevíte co dělat !

 

•         Hasičský záchranný sbor Karviná (exkurze)

•         Ukázka hasičské techniky, výstroje a výzbroje

•         Beseda se členem HZS

•         Požární poplach

•         Evakuační zavazadlo

 

 

•         Beseda se záchranářem

•         Ukázka výjezdového vozu a sanitky

•         Zdravověda

•         Příprava zdravého občerstvení

•         Desatero – jak předcházet úrazům v domácnosti

 

 

Testování fyzická kondice:

•         Dřepy

•         Kliky

•         Přeskoky přes švihadlo

•         Přeskoky přes lavičku

•         Leh-sed

•         Šplh

 

 

•         Dopravní soutěž

•         Jízda zručnosti

•         Dopravní značky

•         Testy

•         Povinné vybavení kola

•         Pexeso s dopravní tématikou

 

 

Výstupy projektu:

•         Výtvarné práce

•         PC prezentace o předcházení úrazů v domácnosti

•         Mini kuchařka zdravých svačinek

•         Pexeso

•         Obsah evakuačního zavazadla

•         Vybavení domácí lékárničky

•         Požární poplach

•         Testy k daným tématům

•         Ocenění a udělení cen

 

 

Poděkování:

•         Město Orlová

•         Komise zdravého města a MA21

•         ZŠ Jarní 400 Orlová

•         Občanské sdružení při ZŠ Jarní Orlová

 

 

Organizátoři:

•         Učitelský sbor ZŠ Jarní 400 Orlová

 

 

 

 
  nahoru