Zpět na projekty

 

"ŽIVOT, TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁM"

hodnocení projektového týdne 15. 6. 2009 - 19. 6. 2009

 

Projekt byl vyhlášen z variabilních fondů kultury, zájmové činnosti, sportu, akcí pro děti a mládež, komise zdravého města a MA 21.

 Celý program byl tematicky orientovaný na prevenci dětských úrazů, otrav, popálenin dopravní výchovu a první pomoc. Pro žáky všech ročníků byly připraveny zábavné úkoly, soutěže a besedy. Žáci vyhledávali informace, které začleňovali do prezentací, koláží a výtvarných prací. Hojně se využíval internet, interaktivní tabule, encyklopedie, odborné a naučné knihy. Týden byl ukončen testem ,,Riskuj bezpečně“, na kterém si žáci mohli prověřit své nabyté znalosti. Pro nejchytřejší byly nachystány ,,zdravé odměny“.

Teoretické poznatky si mohli žáci upřesnit na besedách s policisty, záchranáři a hasiči.

Tímto děkujeme všem složkám integrovaného systému, které nás ochotně přišly na naši školu navštívit. Vstřícně odpovídali na často kuriózní dotazy žáků. Na praktických ukázkách přiblížili žákům svou často nebezpečnou práci (první pomoc, simulace autonehody apod.).

Projekt byl záměrně realizován před letními prázdninami, kdy je nebezpečí dětských úrazů mnohem větší a závažnější, a připojuje se tak k celorepublikové kampani Dny bez úrazu.

Mgr. Hana Košťálová

 

 

 

 

 
  nahoru