Zpět na projekty

 

Pedagogičtí zaměstnanci Základní školy Jarní 400 v Orlové-Porubě a Szkoly podstawowe nr. 4 v polském Radlině připravili pro své žáky dlouhodobý  projekt s názvem Chráním tě, Země má - Chronię Cię, Ziemio Moja. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a Městem Orlová. Pro žáky obou škol byl vyhlášen 12. 2. 2009 a jeho vyvrcholením byl týdenní pobyt pro 20 českých a 20 polských dětí v Komorní Lhotce.

Aby se děti mohly zúčastnit pobytu, musely splnit tyto úkoly: sbírat starý papír, vytvořit zajímavé výtvarné dílo na téma ochrany přírody, vyrobit atlas rostlin, poznat známé i méně známé druhy rostlin a živočichů a co nejlépe odpovědět na otázky ve vědomostním testu. Jednotlivé úkoly byly bodovány. 30. dubna bylo vybráno 20 nejúspěšnějších žáků z naší školy a 20 z polské školy. Ti se v termínu od 11. 5 do 16. 5. 2009 zúčastnili ekologicky zaměřeného pobytu v Komorní Lhotce.

Pobyt byl tématicky rozdělen po dnech: 1. voda, půda a vzduch, 2. rostliny, 3. živočichové, 4. program s ekologickou organizací VITA, 5. odpady. Každý den žáci plnili úkoly na dané téma.

V pondělí 11. 5. dopoledne nás autobus dovezl do horského hotelu Ondráš v Komorní Lhotce. Po ubytování si děti na vycházce nasbíraly vzorky vody a půdy. Porovnávaly Ph půdy nasbírané v Komorní Lhotce s Ph půdy dovezené z Radlinu a z Orlové. Zkoumaly, které látky jsou ve vodě nejrychleji rozpustné a které se nerozpustí vůbec. Při jednoduchém pokusu si „vyrobily“ oxid uhličitý a vyvozovaly jeho vlastnosti.

Následující den děti podle atlasů rostlin poznávaly rostliny a stromy rostoucí v Komorní Lhotce, naučily se určovat přibližné stáří stromů, vyráběly savovaná trička s rostlinnými motivy.

Třetí den byl věnován živočichům. Navštívili jsme hřebčín a dozvěděli se mnoho zajímavého o péči o koně. Děti se mohly vyzkoušet jízdu na koni a viděly také ukázku tréninku koně na překážkách. Odpoledne si vyrobily zvířátka z molitanu a zúčastnily se besedy s ornitologem,  který s sebou přivezl spoustu zajímavých pomůcek (vypreparované části těl zvířat, jejich kožešiny, pomůcky pro zajímavé úkoly). Mezi dětmi se s velkým ohlasem setkala i střelba z luku. Střílely šípem dovezeným od amerických indiánů.

Ve čtvrtek po snídani nás autobus odvezl do Horní Lomné, kde jsme se zúčastnili programu ekologické organizace Vita s názvem Medvědí stopa. Při procházce lesem se žáci dověděli hodně zajímavostí o rostlinách a zvířatech žijících v lese, o celém lesním ekosystému a zahráli si i několik her.

Poslední páteční den byl zaměřen na problematiku znečisťování přírody. Děti uklidily les od pozůstatků neukázněných návštěvníků, třídily odpad, z přírodnin vyrobily lesní skřítky a víly a měly také možnost zastřílet si ze vzduchovky.

Všechny své postřehy a poznatky si zaznamenávaly do pracovních listů. Ty byly na konci pobytu svázány a každý žák si svůj soubor odvezl domů.

Večerní program byl věnován diskotékám, zajímavým soutěžím a společenským hrám. Nechyběla ani stezka odvahy a táborák s opékáním párků.

Našim i polským dětem se v Komorní Lhotce moc líbilo, domů si dovezly spoustu nových poznatků a zážitků a také několik drobných upomínkových předmětů, které jim budou připomínat příjemně strávený týden v jarní beskydské přírodě.

Mgr. Andrea Holaňová

 

 
  nahoru