Základní škola Jarní
  zsjarniorlova@seznam.cz   596 520 329

Dokumenty školy

   
Školní řád 2019
   
Výroční zpráva 2019
   
Výroční zpráva 2018
   
Environmentální výchova
   
Preventivní program
   
Školní program proti šikanování
   
Školní preventivní strategie
   
Plán práce výchovného poradce 2019/2020
   
Koncepce rozvoje školy na období 2019 – 2023
   
Směrnice pro poskytovani informací
   
Sazebník úhrad za poskytovaní informací
   
Výroční zpráva o poskytování informací