Projektový den školní družiny

Dne 7. 6. 2021 se v naší školní družině uskutečnil projektový den „Příroda nás baví“. Výtvarná akce začala v 13.00 hodin. Na začátku jsme dětem vyprávěly motivační pohádku o zemi, kde se usmívají zvířata, stromy i květiny. Nejprve si děti vytvořily na akvarelovém papíru pozadí vodovými barvami. Po zaschnutí barev pracovaly s černou tuší, kterou rozfoukávaly tak, aby vytvořily strom. Potom si nabarvily různé listy ze stromů akrylovou barvou a otiskly je na výkres. Ve skupinkách si děti namalovaly kamínky akrylovou barvou. Vytvořily z nich berušky, včelky, vosy, motýlky, housenky a jiné obyvatelé hmyzí říše. Potom si pomoci bramborových tiskátek a temperových barev vytvořily čtyřlístky, kytičky a travičku. Také si nabarvily květinky vystřižené z obalu na vajíčka. Po zaschnutí namalované kamínky dolepily na výkres a vznikl kouzelný les. Nakonec jsme šli na návštěvu do kouzelné země (výstava obrázků) a děti byly odměněny drobným dárečkem a sladkostmi. Na závěr bychom chtěli poděkovat Olze Žákové, která pro nás zrealizovala krásné výtvarné odpoledne a asistentkám Lucií Bačové a Evě Balonové za pomoc při projektovém dni.

Vychovatelky: Marcela Šokalová a Martina Flešková

Fotogalerie zde


Olympiáda ke Dni dětí

Dne 1.6.2021 proběhla na školním hřišti Olympiáda ke Dni dětí. Děti z obou oddělení ŠD se utkaly v běhu, skoku do dálky a hodu granátem. Všem se moc dařilo. Po rozdání diplomů a odměn si děti na hřišti vyzkoušely soutěže na různých stanovištích. Bylo to přetahování lanem, hod míčkem do krabice, trasa na chůdách, hod kroužky na cíl a nakonec opičí dráha. Všem se Den dětí líbil, děti byly spokojené, domů si odnesly drobné odměny a balónky. Děkujeme za pomoc p. asistentkám Lucii Bačové a Petře Kantkové.

Fotogalerie zde


Den matek

Děti z obou oddělení Školní družiny si pro své maminky připravily dáreček, přáníčko a básničku k jejich svátku. Tvoření je moc bavilo, byly šikovné a těšily se, až si své výrobky budou moci vzít domů mamince. Děti z 1.oddělení si vyrobily kytičku z krepového papíru, děti z 2.oddělení si připravily pro maminky srdíčko z Kera hmoty. Všem se jejich výrobky moc povedly.
Fotogalerie zde

Zimní tvoření

Fotogalerie zde


Podzimní tvoření

Fotogalerie zde


Aktivity k projektovým dnům školní družiny

Oba projektové dny provázely přípravné aktivity ve školní družině. Děti si v rámci projektu využití ICT vyhledaly na noteboocích informace o Archeoparku v Chotěbuzi a o Světě techniky v Ostravě. Žáci využili také webové stránky Mapy.cz, Školákov, kde načerpali mnoho informací. Společně s dětmi jsme vytvořili plakát o příchodu Slovanů na naše území a plakát dopravní prostředky. Po návratu jsme ve školní družině vyhotovili pracovní listy a v rámci pracovních činnosti vytvořili džbánky z trhaného papíru a dopravní prostředky z papírových krabiček a ruliček.

Fotogalerie zde


Projektový den školní družiny: Svět techniky - Dolní oblast Vítkovic

Dne 6. října 2020 žáci navštívili v rámci projektového dne školní družiny Svět techniky v Ostravě. Zúčastnili se dvou výukových programů: Dopravní prostředky a Kouzelný Oxid. V prvním výukovém programu se seznámili s různými druhy dopravních prostředků. Žáci v rámci skupinové soutěže měli umístit dopravní prostředky podle toho, zda jezdí po silnici, kolejích, létají ve vzduchu, anebo plují po vodě. Dozvěděli se také o historii některých dopravních prostředků jako je jízdní kolo nebo předchůdce dnešních automobilů, který jezdil na páru a postupně přešel na benzínový pohon. Zjistili, jak se vyvíjely vlaky od prvních parních lokomotiv až po dnešní, které jezdí na naftu a elektřinu. Ke každému dopravnímu prostředku bylo krátké video, kde byly tyto prostředky zobrazeny na fotografiích nebo v historických filmech. Dokonce se žáci dozvěděli, jak vznikaly první létající balóny. Součástí výukového programu byla prohlídka expozice Malého světa techniky U6. S chutí si vyzkoušeli na počítačovém trenažéru, jak se řídí auto či motorka. Usedli také za volant linkového autobusu, traktoru a starých automobilů. Zkusili si, jak se jezdilo ve staré lokomotivě, zahráli si na přednostu stanice, seznámili se s funkcí výhybek a oblékli si uniformu výpravčího vlaku. Zkusili jezdit s malým vláčkem na dálkové ovládání. Pro všechny žáky to byl velký zážitek a nechtělo se jim z areálu odejít, ale naštěstí je čekal ještě druhý výukový program Kouzelný Oxid. Zde se dověděli, jak lze doslova „kouzlit“ s obyčejnými věcmi, které mají doma běžně v kuchyni, tj. jedlá soda, ocet a potravinářské barvivo. Zjistili, že když se smíchá jedlá soda a ocet, začne to bublat a vznikne oxid uhličitý, a když tam přidají potravinářské barvivo, vznikne jim krásně barevná pěna. Zkoušeli, jestli hoří svíčka, když na ni působí oxid uhličitý a viděli, že to nejde. Dozvěděli se, že když dají do PET láhve sodu, ocet a na hrdlo navlečou obyčejný balónek, tak se jim sám nafoukne. Uvědomili si, že vlastně sami vydechujeme oxid uhličitý, který je těžší než vzduch a proto nafouknutý balónek ústy se nevznáší vzhůru, ale klesá dolů. Kdežto balónek nafouknutý plynem helia je lehký a tudíž stoupá vzhůru. Žáci také uslyšeli, že helium dokáže po vdechnutí změnit lidský hlas a položí ho výše a potom paní vychovatelka mluví jako „Šmoula“. Tak se děti zábavnou formou naučily něco o oxidu uhličitém. Nakonec jsme dětem koupily pro radost nafouknuté balónky na špejli. Ve Světě techniky se všem velmi líbilo a chtěly poznávat další skvělé možnosti techniky, ale byl čas jet domů autobusem a předat ratolesti svým rodičům.

Vychovatelky: Marcela Šokalová

Martina Flešková

Lektorka: Mgr. Jana Jelenová

Fotogalerie zde

 


Karneval ve školní družině

Karneval  ve školní družině

Fotogalerie zde


Práce našich žáků

Práce našich žáků - fotogalerie


Advent ve školní družině - vánoční besídka

Marcela Šokalová a Martina Flešková
Fotografie zde

« | 1 2 | »