Beseda s městskou policií

Publikováno: /duben,2021/

Beseda s městskou policií

Ve čtvrtek 29. 4. 2021 proběhla ve 4. třídě "Beseda s městkou policií". 
Na začátku besedy se oba pracovníci městské policie představili, řekli, kde pracují a proč do školy přišli. Hned v úvodu s žáky probrali a zopakovali šk. řád, bezpečnost na cestě při přecházení silnice, jak se chovat doma, aby nedošlo k úrazu, venku a také například v lese nebo na hřišti. Připomněli žákům rozdíl mezi přestupkem a trestním činem. Na dacta projektoru si prohlédly obrázky a určovali, které jsou správné a které chybné (jak se správně chovat a jak ne). Potom si povídali o tom, co dělat, když náhodou venku najdou injekční stříkačku, potkají cizí psy nebo lidi, kteří je budou lákat pryč, jak se zachovat při útoku pachatele na naši osobu. Zopakovali si důležitá telefonní čísla, aby věděli, kam volat, kdyby se stali svědkem nějaké nehody a byli nuceni přivolat pomoc. Také se zajímali o to, kdo z žáků by chtěl být v budoucnu policista a pomáhat ostatním lidem.
 Žáky zajímalo, co všechno takový strážník nebo policista dělá, zda nosí zbraň, umí bojová umění a chtěli slyšet zážitky z práce. Poté si povídali o tom, zda ví, jak má být vybaveno nejen jízdní kolo, ale také člověk, který na kole jede. Zda znají některé dopravní značky, umí je pojmenovat a vysvětlit jejich význam. Později z barevných a krepových papírů některé značky vyrobili a také se společně pokusili na velký papír vyobrazit dopravní situaci, kdy děti přechází silnici a v blízkosti je semafor. Také se pokusili vyrobit znak Městské policie Orlová. Dále žáci vyplnili několik pracovních listů na dané téma a v závěru se pokusili vyplnit jednoduchý test týkající se dopravních značek, abychom zjistili, jak dobře poslouchali a co si z besedy zapamatovali. V závěru besedy všichni žáci za odměnu dostali Jojo a fosforujícího smajlíka.
Fotogalerie zde

Projektový týden v VI.B

Publikováno: /duben,2021/

Třída VI.B se po dobu jednoho týdne v měsíci dubnu věnovala naší planetě Zemi a životnímu prostředí, jelikož 22.4. měla naše krásná země svůj svátek. V rámci projektového dne „DEN ZEMĚ“ se žáci nejprve seznámili s problematikou třídění odpadu ve třídě, kde byli obeznámeni proč, jak a kam odpad třídit, poté v rámci týmové práce žáci třídili skutečné odpadky a ústřižky z letáků, které následně lepili na výkres k příslušné barvě kontejneru. Odpadky jsme třídili také venku, kde jsme za dodržených hygienických podmínek, sbírali a třídili odpadky kolem naší školy a abychom děti ke sbírání pořádně namotivovali, vyhlásili jsme soutěž "O nejpilnějšího sběrače odpadků" za které všechny děti dostaly diplom, medaili a sladkou odměnu. Všichni se snažili odpad správně roztřídit. Žáci také zkoušeli v atlase najít planetu Zemi, kontinent Evropa a v něm místo, kde žijeme. Poté malovali planetu Zemi a zařadili se tak do výtvarné soutěže s ostatními třídami. Také jsme za pomocí hudebně aktivizačních a relaxačních činností rozvíjeli zrakové, sluchové a hmatové vnímání. Shlédli jsme krátké filmy s ekologickou problematikou, kde se objevila témata jako třídění odpadů, znečištění moří a oceánů plasty, tání ledovců, bioodpad, voda a její omezené množství. Tato akce byla velmi obohacující, a to pro všechny zúčastněné, kteří se zábavnou formou naučili něco nového z oblasti ekologie. Na to, jak všechny děti byly šikovné, se můžete podívat v naší fotogalerii níže.

Monika Chvějová


Den Země IV.B

Publikováno: /duben,2021/

22.4.  ve  IV.B proběhla projektová výuka, která byla zaměřena na Den Země.  Žáci  se seznamovali  s informacemi, které se týkaly životního prostředí, a to prostřednictvím prezentací, pracovních listů a praktických úkolů. Využili jsme i nabídky Českého svazu ochránců přírody, která organizuje od roku 1993 kampaň Ukliďme svět.  Hravou formou jsme zapojili žáky do této kampaně, umožnili  jim udělat něco pro životní prostředí. Jádrem aktivit byl zejména úklid okolí. Žáci si zasoutěžili, výtvarně ztvárňovali úklid naší planety Země, naši planetu. Nejhezčí práce budeme odesílat organizátorům akce.  Do výtvarné soutěže jsme dobrovolně  zapojili  naší školu, a to v rámci školní soutěže  Chráníme planetu Zemi. Žáci, kteří se zúčastnili, si zasloužili sladkou odměnu.
Zapojili jsme se v rámci naši třídy i do akce, kterou organizuje  SVČ v Ostravě Zábřehu, která připravila pro děti v rámci Dne Země 2021 8 tematických týdnů. V každém z nich bude zveřejněno video s úkolem. Akce byla zahájena 19. dubna 2021 a skončí v neděli 13.6.2021. Veškeré informace budeme postupně sledovat na www.svczabreh.cz nebo na FB Den Země Ostrava a SVČ Ostrava Zábřeh. Pro získání odměny musíme  splnit minimálně 4 úkoly v rámci jednoho týdne. Předávání odměn bude uskutečněno dle daných nařízení a epidemické situace v ČR v červnu 2021. Věřím, že si odměnu a pochvalu zaslouží každý účastník, byť jen od paní učitelky a paní asistentky.
Děkujeme organizátorům a těšíme se na úkoly.
 Žáci IV.B, Jarmila Nelhubelová, třídní učitelka, Marianna Sokolová, asistentka pedagoga

Fotogalerie – dobrovolná školní výtvarná soutěž Chráníme planetu Zemi (některé výtvarné práce budou reprezentovat naši školu ve výtvarnou soutěži  Ukliďme svět, kterou organizuje ČSOP).


TŘÍDÍME ODPADY, pečujeme o své okolí

Publikováno: /duben,2021/

Název týdenního projektu IX. A napovídá, čemu jsme v týdnu od 19. 4. – 23. 4. věnovali pozornost. Připomenuli jsme si vyprávěním a dokumentem v PC Den Země, jeho význam a historii. Seznámili jsme se a naučili pojmenovat podle obrázků i ve skutečnosti devět druhů kontejnerů na odpadní materiál (papír, plast, sklo, elektro, baterie, krabice, bio odpad, směsný odpad, objemný odpad). Třídili jsme obrázky předmětů různých materiálů v pracovních listech a na magnetické tabuli. K tématu jsme přečetli pár článků a zapsali si potřebné názvy. V rámci projektu jsme byli navštívit Sběrný dvůr v Orlové a vyhodit nepotřebné věci ze školy, ale také dvě tašky odpadků, které jsme cestou posbírali. Děti se do projektu zapojily s nadšením.

Dne 26. 4. 2021-04-26


Mgr. Ivana Valčáková, Irena Dvořáková, Lucie Bačová


Den Země v VI. A

Publikováno: /duben,2021/


Ve čtvrtek 22.4. jsme se i my s dětmi zaměřili na naši Zemi. Během roku chodíme často na procházky a rádi pozorujeme, jak se příroda v průběhu času proměňuje.
I tento den jsme zahájili procházkou. Děti s sebou měly pracovní listy, kam si zapisovaly své postřehy z jarní přírody. Jarní květiny, kvetoucí stromy, hmyz, vodu, kameny. Posbíraly přírodniny, ze kterých je naše Země tvořena. Zároveň si všímaly, co do přírody nepatří. Plasty, papír, sklo a jiné odpady. Ve třídě jsme pak mohli diskutovat, kam takové odpady dáváme, jak je můžeme třídit anebo využít jiným způsobem.
Děti si uvědomily, jak často ze zmíněných materiálů v rámci pracovní a výtvarné výchovy vyrábíme a snažíme se jim vdechnout nový život.
Pak žáci dotvářeli ve skupinkách zeměkoule z kartonu, barvili je a lepili na ně přírodniny, které jsme posbírali. Nakonec nalepili papírová srdíčka, na která jsme vypsali, jak konkrétně každý z nás může přispět k tomu, abychom ulehčili naší planetě a dobře se nám na ní žilo.

Fotogalerie zde

Bc. Ester Vítová


Den Země 7.-9.A

Publikováno: /duben,2021/

I žáci ze 7. a 9. A se zapojili do tvoření a ztvárnili naši planetu, jak by měla vypadat. Krásně zelené porosty a průzračně modré vody.

Fotogalerie zde


Marie Šidlová


Den Země, 8.A

Publikováno: /duben,2021/

V 8.A jsme si na Den Země povídali o udržitelnosti planety, taky jsme vymodelovali planetu Země, přičemž procvičili jemnou motoriku. V neposlední řadě nechyběla ani osmisměrka na interaktivní tabuli či kvíz o třídění odpadu. Kdo z vás ví, že ruličky od toaletního papíru netřídíme do kontejneru na papír nýbrž do směsného odpadu, či je můžeme namočit do vody a poté vložit do bio odpadu.

 

Zdálo by se, že rulička patří do kontejneru na papír, když se z papíru vyrábí. Jenže tento papír byl již tolikrát zrecyklován a má příliš krátká vlákna, že už dále recyklovat nelze. S klidným svědomím ji vyhoďte do směsného odpadu.
Vědeli jste to?

 Fotogalerie zde


Šidlová Marie.


Den Země ve 2. a 3.A

Publikováno: /duben,2021/

Den Země připadá na 22.4, na Apríla. Počasí je poslední dobou opravdu aprílové. Zrovna ve čtvrtek ráno nepršelo, nezaváhali jsme a ihned vyrazili uklidit kousek naší planety. Nejprve jsme si nasadili gumové rukavice (vypadali jsme trochu jako šmoulové), poté jsme vzali odpadkové pytle a společně vyrazili. Posbíraní odpadky bylo nutné následně roztřídit. Děti to zvládly na jedničku, aktivita se jim líbila, a dokonce se ptaly, kdy půjdeme sbírat znovu.

A co vy? Máte také v okolí nějaké poházené odpadky? Uklidit je můžete kdykoliv, nejen na Den Země. Hlavně je důležité vědět, jak se o naši planetu Zemi starat. Odpadky určitě na zem neodhazujeme a třídit dává smysl. To ví i naši žáci, přesvědčte se o tom ve videu a nechte se námi inspirovat.

Starejme se o naši planetu, neboť nám dává mnoho.

Fotogalerie zde

Video zde

Bc. Marie Šidlová


Den země

Publikováno: /duben,2021/

Den země

Dne 22. 4. 2021 proběhl na naší základní škole Jarní 400 projektový den „Den země“. Tento den jsme si připomněli poslechem písně „Chválím tě Země má“ a různými aktivitami. Shlédli jsme naučná videa o třídění odpadu, znečištění oceánů apod. Následně proběhly rozhovory na tato témata.

Žáci 3. – 5. třídy se společně postarali o estetiku okolí naší školy a společně posbírali papírky a plastové lahve poházené po zemi.

Nakonec děti vypracovaly různé pracovní listy a zapojily se i do výtvarných prací.

Fotogalerie zde


Podpořené projekty Nadací OKD v ZŠ Jarní

Publikováno: /duben,2021/

V březnu 2021 byly Nadací OKD podpořeny dva projekty naší školy, a to projekt s názvem “Tvořivá škola“ a “ZOOTERAPIE“.

Těmito projekty jsme získali z Nadace OKD celkovou částku 65 000 Kč. Nadaci OKD za finančnííspěvek velmi děkujeme. Peníze využijeme v rámci projektu Tvořivá škola na nákup stavebnic LEGO a barev na výmalbu zdi před školou a v rámci projektu ZOOTERAPIE budou realizovány a financovány didaktické pomůcky se zvířecí tématikou, canisterapeutické lekce v naší škole, terapie za pomocí hospodářských zvířat na dětském ranči v Hlučíně a zooterapeutická lekce v ZOO Ostrava.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se na naší škole vzdělávají, budou v plné míře do projektu zapojeni. Cílem projektu Tvořivá škola je podpora tvořivého myšlení a pracovních návyků žáků. Prostřednictvím stavebnic LEGO chceme vtáhnout žáky do pracovního procesu tvoření a současně budovat jejich sociální kontakt při hře. Žáky také chceme zapojit do úpravy vzhledu prostoru před školou. Mohou navrhnout motiv na výmalbu betonové zdi a následně jej realizovat. Tím podpoříme dětskou fantazii, krativitu a pracovní návyky.

Projektem ZOOTERAPIE bychom chtěli podpořit návrat k přirozenému biorytmu a respektu k životnímu prostředí. Zvířata působí pozitivně na všechny složky osobnosti, příznivě ovlivňují psychickou stránku člověka a jeho prožívání, což se následně odráží v sociální interakci a v začlenění se do společnosti. Tímto projektem bychom chtěli docílit toho, aby se samotné děti s postižením začaly dívat na své pozitivní možnosti. Pomocí zooterapie bychom chtěli zmírnit nežádoucí důsledky postižení žáků a působit příznivě na všechny složky jejich osobnosti. Tento projekt umožňuje dětem nejen nahlédnout do zvířecího světa v klidném prostředí třídy, ale také rozvíjí jejich slovní zásobu, komunikační schopnosti, sluchové a hmatové vnímání, jemnou motoriku, prostorovou představivost, myšlení a hlavně působí příznivě na psychickou stránku.

Realizaci těchto projektů zahájíme 1.5.2021.

 

Mgr. Monika Chvějová

« | 1 2 3 4 5 6 713 | »