Canisterapie

 

Žáci ZŠS se před prázdninami naposledy setkali s oblíbenými psími kamarády Justou a Lobym.

Při polohování děti vnímali teplo, pach, příjemný a měkký povrch, rytmické pohyby hrudníku psa při dýchání a tlukot srdce, který na ně působil relaxačně. Docházelo k ovlivnění svalového tonu a uvolňování spasmů, stimulaci vestibulárního systému.

Pozitivní změny byly vidět i v oblasti motorické, kdy žáci procvičovali jemnou i hrubou motoriku (úchop granulí, piškotů, kartáče). Rozvíjela se i oblast komunikace, kdy vyjadřovali, co chtějí se psem dělat (dávali povely). Poznávali tělo psa a porovnávali s vlastním, počítali tlapky, vnímali velikost psa, barvu, délku srsti, tím byla rozvíjena oblast kognitivní. V neposlední řadě se změny projevily i v oblasti emočně sociální, kdy došlo k odbourávání strachu z neznámých a nových věcí. Psi Loby a Justa se stali kamarády, děti byly veselé, spontánní.

Na konci canisterapie jsme se všichni rozloučili s pejsky, terapeutkám jsme poděkovali za příjemné strávené chvíle a popřáli jim hezké prázdniny.

 

Mgr. Iveta Koštialiková