Návštěva zážitkového centra URSUS

Návštěva zážitkového centra URSUS

Projekt "MAP II- ORP ORLOVÁ",

reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482.

 

Ve středu 5. 6. 2019 nás přivítal krásný slunečný den, na který jsme se všichni těšili.

V rámci environmentální výchovy jsme navštívili ekocentrum URSUS v Dolní Lomné.

Název organizace vznikl podle největší beskydské šelmy, tedy medvědovi.

Projektu se zúčastnilo 37 žáků 3. – 6. tříd ze ZŠ Jarní 400 a Slezská 200.

Vybrali jsme si výukový program – MEDVÍDKOVO KRÁLOVSTVÍ.

Děti strávily dopoledne rozděleny do dvou skupin. Mohly se tak věnovat různým činnostem.

Jedna skupina trávila čas venku na zahradě, kde děti pozorovaly okolí z malé rozhledny, procházely se po různě obtížných stezkách, rozeznávaly okolní stromy podle listů nebo pupenů, pozorovaly život v rybníčku a sestavovaly z kostek koloběh života v přírodě.

Zahrada skýtala spoustu zajímavých informací, nevšedních zážitků a také možnost vydovádět se.

 

Druhá skupina se přístupnou formou seznámila se životem medvěda hnědého a dalších šelem žijících v Beskydech (vzhled a schopnosti, typické prostředí, pobytové znaky, zvířecí stopy, potrava).

Děti lepily obrázky lesních zvířat a přiřazovaly stopy. Využily své znalosti ze školy a získaly nové poznatky.

 

Děti byly z pěkně prožitého dne nadšené.

Mgr. Jana Gvuzdová

Bc. Tereza Pátrová