Projektový den: Den dětí

V pátek 31. 5. 2019 v rámci Dne dětí proběhla na naší škole výtvarná soutěž na téma: Je nám dobře na světě. Žáci z praktických tříd pracovali ve skupinách a každá třída si vytvořila velký plakát. Za snahu byli všichni žáci odměněni sladkostmi.

Mgr. Jiřina Mačáková