KDE ŽIJÍ ZVÍŘATA

V projektovém týdnu věnovaném zvířatům a jejich obydlí jsme si zopakovali, která zvířata bydlí na louce, v hnízdě, v lese, v noře, na stromě, na dvorku, v kleci, ve vodě, v akvárium. Zhlédli jsme dokumentární filmy, týkající se tohoto tématu, navštívili Útulek pro psy v Orlové, udělali si vycházku k hospodářským zvířatům, pozorovali obydlí mravenců, poslouchali zvuky

žab v rybníce, pozorovali ptáky, vracející se do svého hnízda. Téma se prolínalo v předmětech Psaní, Čtení, Matematika, Informatika, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Tělesná výchova Pracovní činnosti. Vyprávění o zvířatech je pro děti vděčné téma, pozorování a vlastní prožitek s nimi tomu dodá ještě větší váhu.

 

Dne 30. 5. 2019 Mgr. Ivana Valčáková

foto-k-projektu.pdf