1. A Projektová výuka – finanční gramotnost

 

Ve středu 3. 4. 2019 probíhalo projektové vyučování, které bylo zaměřeno na rozvoj finanční gramotnosti žáků. Cílem bylo seznámit žáky s novými pojmy - např. finance, peníze, měna, bankovka, mince, hospodaření s penězi, šetření. Zábavnou formou se žáci dověděli spoustu důležitých informací z každodenního života, vyplňovali pracovní listy, počítali peníze a odhadovali, co vše si mohou za danou hodnotu koupit. Nakonec všichni společně vytvořili plakát s pokladničkou „Šetřím si na…“, na který zapsali svá přání, co by si chtěli za ušetřené peníze koupit.

Zapsala: Balonová Soňa