Karneval ve školní družině

 27. 2. 2019  jsme pořádali ve školní družině  každoroční tradiční karneval. Letos se karneval nesl v námořnickém duchu. Vypluli jsme z přístavu v dobré náladě a naším cílem bylo doplout po moři na Karnevalové ostrovy. Cestu jsme si zpestřili  různými soutěžemi, skvělou hudbou a především výbornou zábavou. Mezi zábavou a tancem jsme si udělali občas malou přestávku, abychom se občerstvili a načerpali síly na další hry.  Karnevalové masky byly letos nádherné a vůbec nebylo snadné vybrat ty nejkrásnější, proto jsme nakonec ocenili více dětí, než jsme původně předpokládali. Tímto bychom chtěli poděkovat dětem a rodičům za vzorně připravené masky na karneval. Čas utíkal velmi rychle a než jsme se naděli byl konec karnevalu. Děti si  odnesly  balónky, sladkosti a hlavně dobrou náladu sebou domů. Plavby na Karnevalové ostrovy se zúčastnily děti obou školních družin spolu s vychovatelkami Marcelou a Martinou a asistentkami Marcelou N. a Luckou B.