Poděkování za věcný dar

Děkujeme panu Pavlu Křehlíkovi za věcný dar pro naše žáky v autistické třídě. Zakoupil jim vodní bublinkový válec v ceně 7 500,- Kč. Tato terapeutická pomůcka má velmi blahodárný vliv na psychiku dětí, působí na jejich zklidnění a relaxaci, na uvolnění od napětí. Je nedílnou součástí každé relaxační místnosti s prvky Snoezelen a slouží k rozvoji zrakové, hmatové a sluchové stimulace.                                                                   Mgr. Věra Vrlíková, ŘŠ