1. A „Sněhulák pro Afriku“

 Dne 10. 1. 2019 jsme využili příznivého počasí a zapojili jsme se do tradiční akce „Sněhulák pro Afriku“. Žáci byli pilní a s plným nasazením se vrhli do stavění sněhuláka. Jelikož mají velmi rádi pohádky, postavili krále všech sněhuláků. Po práci přišel čas zábavy a pořádná koulovačka.

 Zapsala: Balonová Soňa