Vánoční pětiboj

V pondělí 17. 12. 2018 proběhla v tělocvičně naší školy sportovní soutěž
s názvem Vánoční pětiboj. Jednotlivé disciplíny této soutěže byly
vybrány tak, aby si žáci 1. A a 2. A třídy pod vedením p. uč. Soni
Balonové, Martiny Siwiecové a p. asistentek mohly poměřit své schopnosti
a dovednosti. Společně tak outěžili v 5 disciplínách jako je
přehazovaná, překážková dráha, přetahování lana, skok z místa a hod
míčem do dálky. Dětem se soutěž moc líbila a s nadšením se zapojily do
všech činností. Odměnou za jejich výkony jim byla sladká odměna a diplom.

tř. uč. Martina Siwiecová