Vánoční besídka žáků 2. A

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 se uskutečnila společná vánoční besídka žáků 2.
A a jejich rodičů. Všichni se na toto setkání moc těšili a pečlivě
nacvičovali vánoční písně a básně. Děti se moc snažily a odměnou jim byl
velký potlesk. Na závěr děti předaly svým rodičům a rodinným
příslušníkům dárečky a přání, které vlastnoručně vyrobily.

tř. uč. Martina Siwiecová