CANISTERAPIE

Nadace ČEZ v červnu 2018 podpořila 11 000,-Kč náš projekt, který jsme zaměřili na canisterapii. S realizací jsme započali v září 2018.

S canisterapií jsme měli dobré zkušenosti již v minulých letech. Je určena především žákům ze ZŠ speciální, kde se vzdělávají děti se středním, těžkým i hlubokým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami, s autismem.

Canisterapie je léčebný kontakt psa a člověka, metoda pozitivního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa. Canisterapie vhodně působí na psychickou stránku osobnosti, současně také napomáhá procvičování některých částí těla.

Pes při polohování nahrazuje polštáře, které dítě podpírají, díky své teplotě působí velmi příjemně a díky dýchání psa se většinou zklidní i dech dítěte.

U autistických dětí je canisterapie velmi důležitá především pro jejich styk s okolním světem, pomáhá překonávat sociální bariéry. Pro osoby trpící epilepsií je canisterapeutický pes uklidňujícím faktorem. U tělesně postižených je canisterapie využívána především k rehabilitaci, pejsek motivuje postiženého ke cvičení, je zdrojem ke zlepšení komunikace s okolím. Pes motivuje děti i v oblasti řečové opakováním jednoduchých slov, oslovováním psa jménem.

 

Nadaci ČEZ velmi děkujeme za poskytnutý grant, který využijeme ke zkvalitnění života našich žáků se zdravotním postižením.

 

Mgr. Marie Šnokhousová

Fotografie zde:

can1.pdf