Zpívánky

V herně se sešli žáci ZŠ speciální a žáci ZŠ praktické, aby si společně zazpívali, zatancovali, zpěv doprovodili hrou na tělo nebo netradiční nástroje. V závěru si děti podávaly mezi sebou svíčku přátelství, na chvíli si odpočinuly a relaxovaly.

M.Šnokhousová