Společné malování na chodníku žáků ZŠS a ZŠP

AKCE V RÁMCI TÝDNE PRO INKLUZI

Společné malování na chodníku žáků ZŠS a ZŠP

 Žáci ZŠS využili ještě poslední sluneční den k tomu, aby se mohli seznámit s kamarády první a druhé třídy ZŠP na školním hřišti. Jejich úkolem bylo společně nakreslit co nejvíce obrázků. Děti se velmi snažily a před očima vznikaly krásné výtvory, za které si mohli vybrat sladké odměny.

Děkujeme paní učitelce Mgr. Editě Jamborové a paní asistentce Mgr. Haně Grygárkové, že se do této akce s námi ochotně zapojily.

 Mgr. Iveta Koštialiková, Mgr. Šárka Funioková, Alena Russnáková, Dagmar Vítková a žáci VIII. B