Za poznáním i zábavou projedeme Ostravou

 

Druhý podzimní den v roce 2018 se celá ZŠ speciální zúčastnila zážitkového výletu do Světa techniky, který se nachází v areálu  Dolní oblasti Vítkovic. Byl v pořadí prvním ze čtyř naplánovaných prožitkových aktivit pro naše žáky, a mohl být zrealizován díky finančnímu příspěvku – ZAME grant ArcelorMittal Ostrava a.s.

Cílem projektu je našim žákům s mentálním postižením přiblížit a pomoci poznávat zajímavá místa blízkého krajského města. V Dětském světě měli naši žáci možnost poznat různé zábavné aktivity z oblasti vědy a techniky, přírody, zdravovědy, lidské práce, fantazie a spousty dalších. Velmi si vážíme přízně, kterou k nám firma ArcelorMittal Ostrava a.s. již dlouhodobě chová, a že jim není lhostejný osud handicapovaných dětí z Ostravska.

Fotografie zde:

foto1-2.pdf