Poděkování společnosti ArcelorMittal za finanční dar

Naší škole se podařilo získat účelově vázaný dar ve výši 15 000,- Kč od společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava s.r.o.

Peníze použijeme pro žáky Základní školy speciální na realizaci projektu „Za poznáním i zábavou projedeme Ostravou“.

Děkuji Mgr. Janě Raszkové, učitelce ZŠ speciální, za zpracování projektu a přeji našim žákům a pedagogickým zaměstnancům, kteří budou do projektu zapojeni, jen samé příjemné zážitky a zajímavá setkání.

                                                                                                          Mgr. Věra Vrlíková