PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom poděkovat babičce Jaroslava Stanka, paní Uršule Ondrušové, za nakoupení sladkostí ke Dni dětí pro žáky z VII. B.

Dne 29. 5. 2018    
Mgr. Ivana Valčáková