Zpráva z činnosti čtenářského klubu

Ve druhém pololetí letošního školního roku probíhal na naší škole čtenářský klub pro žáky
1. a 2. třídy. Žáci se zdokonalovali ve svých čtenářských dovednostech, rozvíjeli si své řečové schopnosti a seznamovali se s různými žánry literatury. Na každém setkání měli žáci vymezený čas pro vlastní tiché čtení své oblíbené knížky. Následně potom sdělovali kamarádům, o čem čtou a jak se jim daná kniha líbí. Seznamovali se s prvky správné prezentace přečtené knihy.

Mezi oblíbené činnosti patřily hry zaměřené na posilování paměti, na rozvoj slovní zásoby, různé jazykolamy, kvízy a křížovky. Společně žáci vytvořili leporelo Honzíkova cesta, které obohatili o své vlastní ilustrace. Během setkání jsme také několikrát zvládli dramatizaci pohádky „O poslušných kůzlátkách“. Tato aktivita žáky velmi bavila a chtěli hrát stále dokola.

Na posledním setkání obdrželi všichni diplom za aktivní práci ve čtenářském klubu. Chtěla bych žáky za jejich přístup k práci pochválit.

V Orlové 23. 5. 2018

Balonová Soňa (vedoucí klubu)