Interaktivní program ke Dni Země – 26.4.2018

Přírodovědné oddělení Muzea Těšínska v Orlové nabízelo školám hodinový interaktivní program ke Dni Země. Využili jsme pozvání a 26.4.2018 jsme se do muzea vypravili. S úsměvem nás přivítaly paní Dagmar Lázničková a Petra Juřicová. Pro děti měly připravené soutěživé aktivity, které prověřily jejich přírodovědné znalosti. Ukázaly jim, jak na Zemi nejlépe přežít, a to v podmínkách našeho regionu. Seznámily žáky s konkrétními rostlinami, které jsou jedlé a mohou sloužit jako náhražka za různé potravinové suroviny či pro zdravotnické účely. Žáci se dozvěděli, jak si obstarat vodu, jídlo, oheň a postavit úkryt. Zjistili, co si mají vzít s sebou do přírody pro přežití. Zabývali se orientací v přírodním prostoru, určovali světové strany bez kompasu. Vše probíhalo soutěživou formou. Nakonec si děti odnesly i sladkou odměnu.

Za velmi zajímavé informace moc děkují

PhDr. Jarmila Nelhübelová, Marianna Sokolová a žáci V.B třídy