Návštěva obvodního oddělení Policie ČR v Orlové-Porubě, Slezská 1370

Policie ČR nejen pomáhá a chrání, ale nabízí veřejnosti i různé preventivní aktivity a projekty zejména formou besed a přednášek.

Naše škola využila možnosti prohlédnout si prostory obvodního oddělení Policie ČR v Orlové-Porubě, policejní výzbroj, výstroj a techniku. V měsíci dubnu se této akce postupně zúčastnily všechny třídy ze ZŠ, Slezská 200 v Orlové-Porubě a také 1. třída ze ZŠ, Jarní 400 v Orlové-Porubě.

Po příchodu do budovy se nás ujala preventistka zdejšího oddělení prap. Mgr. Jana Maroščíková. Naše žáky s úsměvem přivítala a ochotně jim po celou dobu trpělivě odpovídala na všechny jejich všetečné dotazy. Žáci byli nadšeni. Mohli pobýt v cele předběžného zadržení, sednout si do služebního auta, vyzkoušet si tíhu neprůstřelné vesty. Ohromil je rovněž i člen pořádkové jednotky, který se jim předvedl v kompletní výstroji a výzbroji.

Děkujeme všem, kteří byli v době našich prohlídek obvodního policejního oddělení ve službě, za jejich vstřícný přístup k našim žákům. Věříme, že tato preventivní akce na žáky zapůsobila natolik, že tyto prostory budou navštěvovat vždy jen v rámci exkurzí a podobných akcí.

PhDr. Jarmila Nelhübelová