Den Země

I letos proběhl na naší škole tradiční projektový den – Den Země. Tentokrát pod názvem „Nezničme si naši modrou planetu.“

Ve čtyřhodinovém bloku si všechny třídy tento významný svátek připomněly a vytvořily si několik pravidel, jak každý z nás může přispět k tomu, aby naše krásná planeta byla ve své jedinečnosti zachována i pro budoucí generace.

Tady jsou: Třiďme odpad! Neplýtvejme vodou! Zbytečně nesviťme tam, kde nejsme! Pěstujme rostliny! Neničme stromy a keře v přírodě! Netýrejme zvířata!

Projektový den jsme ukončili s přáním, aby Den Země nebyl oslavován pouze jednou v roce 22. dubna, ale jeho význam připomínán každý všední den.

Zapsala Marie Borová