Den Země v 1. A

V pátek 27. 4. 2018 jsme si s žáky připomněli svátek naší planety Země, který připadá na

22. 4. 2018. Povídali jsme si o ekologických problémech, o nutnosti třídění odpadů a hledali jsme správné způsoby chování vůči přírodě. Na procházce jsme pozorovali přírodu, kvetoucí stromy, kytky a létající včely. Ve výtvarné výchově jsme potom vytvářeli včelí společenstvo a zopakovali si získané poznatky o životě a užitečnosti včeliček.

Zapsala: Balonová Soňa