Den Země ve II. A

V týdnu od 20. do 27. 4. jsme se zapojili společně s mnoha lidmi na celé planetě do oslav Dne Země. Vše vyvrcholilo v pátek 27. 4. projektovým dnem.

Naučili jsme se třídit odpad, získali jsme další poznatky o přírodě, poznali jsme souvislosti mezi živou a neživou přírodou, pekli jsme perníčky, uvědomili jsme si, co do přírody nepatří.

Plnění úkolů se netýkalo pouze pohybových dovedností, ale také rozumového a logického myšlení. Děti využívaly v přírodě znalostí a poznatků získaných při rozhovorech a diskusích ve škole, ale i svých zkušeností z běžného života.

Zapsala: Mgr. Jana Gvuzdová