Den vody ve II. A

Ve čtvrtek 22. 3. jsme si připomněli Světový den vody. Třídní projekt byl zpracován pro předměty prvouka, český jazyk a výtvarná výchova. To, že pro život na Zemi je voda nezbytná, nebylo pro druháky a třeťáky nic nového.

Zaměřili jsme se hlavně na poznávání přírody – koloběh vody, ochranu životního prostředí, skupenství vody.

Žáci plnili různé úkoly formou soutěží a her, vyplňovali pracovní list.

Na závěr projektu zpracovali jednoduchou myšlenkovou mapu.

 

Tř. uč.  Mgr. Jana Gvuzdová