Návštěva Těšínského muzea a soutěž o Orlové

V pátek 9. 3. se žáci   II. A vydali na návštěvu Těšínského muzea, které nově sídlí v prostorách obchodní akademie. Návštěva muzea byla v rámci přípravy třeťáků na soutěž o historii i současnosti Orlové. Druháci se dozvěděli nové informace, třeťáci si měli možnost prohloubit znalosti o našem městě a hravou formou si zopakovat nabyté poznatky ze školy.

Celý program byl velmi hezký a už se těšíme na další návštěvu muzea.

    

 

13. 3. se pak konala vědomostní soutěž o Orlové. Naši školu reprezentovala Sára Kančiová.

Všichni soutěžící získali „Účastnický list“, knihu o Orlové a další pěkné ceny.

Soutěži byli přítomni a ocenění předávali starosta města Ing. Tomáš Kuča a ředitel Těšínského muzea PeadDr. Zbyšek Ondřeka.