Poděkování panu Šarochovi.

Nebývá obvyklé, aby se žáci druhého stupně ZŠ těšili na besedu s preventivní tematikou. V případě přednášek Mgr. Václava Šarocha je to jiné. Pan Šaroch má v práci s dětmi velké zkušenosti, rozumí jim, dokáže pomoci a poradit, umí s dětmi navázat kontakt tak, aby mu rozuměly, aby se nebály svěřit se a pohovořit o tom, co je trápí nebo s čím si nevědí rady. Děti pana Šarocha opravdu poslouchají, ptají se, diskutují.
V takovém duchu proběhla 1.3.2018 další beseda na ZŠ Jarní 400 ( pracoviště Slezská 200 ). Témata se týkala prevence kriminality, kouření a alkoholismu.
Panu Šarochovi velmi děkujeme za spolupráci a těšíme se na jeho další návštěvu.
Mgr.Marie Šnokhousová, ŠMP