Vánoční besídka ve II. A

Ve středu 13. 12. 2017 jsme se sešli s rodiči, sourozenci a babičkami na vánoční besídce. Děti předvedly rodičům připravený program složený z básniček, písniček a tanečků. I když se občas projevila malá nervozita, bylo to skvělé. Na závěr svého vystoupení předaly děti svým rodičům připravené dárečky - podkovičky a vánoční přáníčka.

Společná besídka u stromečku se nám vydařila.                                            Tř. uč.  Mgr. Jana Gvuzdová