Šastné a veselé

Šastné a veselé

Na nebi létají v podvečer andělé,

Pod bílou peřinou spí celá zem.

Šastné a veselé Vánoce přejeme všem!

Kolektiv učitelů a dětí ZŠ Jarní

Fotogalerie