1. A Projektová výuka – finanční gramotnost (24. 11. 2017)

Projektové vyučování bylo zaměřeno na rozvoj finanční gramotnosti žáků. Cílem bylo seznámit žáky s novými pojmy, a tím rozšířit jejich slovní zásobu – např. finance, peníze, měna, bankovka, mince, hospodaření s penězi, šetření. Vyučování žáky moc bavilo. Zábavnou formou se dověděli spoustu důležitých informací běžného každodenního života, vyplňovali pracovní listy, prováděli spravedlivé dělení a určování počtů. V závěru jsme si povídali o důležitosti hospodaření a šetření. Na tabuli jsme do naší pomyslné pokladničky ve tvaru prasátka zakreslovali mince, a poté každý žák nakreslil na tabuli obrázek svého přání, na co by si chtěl peníze ušetřit.

 

Zapsala: Balonová Soňa