Změna mailové adresy

Z důvodu změny poskytovatele internetu měníme od data 01.12.2017 e-adresu - zsjarniorlova@seznam.cz

Do tohoto data jsou souběžně obě adresy aktivní.

Věřím, že změna nepřinese žádné zásadní problémy.    Mgr. Věra Vrlíková