ArcelorMittal pomáhá dětem

Chtěli bychom touto cestou poděkovat ocelářské firmě za finanční dar, který poskytla naší škole v rámci ZAMEgrantu. Pro speciální třídy ZŠ Jarní 400 požádal zaměstnanec ArceloruMittal o finanční příspěvek na projekt „Hrej si a poznávej svět kolem nás“. První poznávací akci z darovaných peněz jsme uskutečnili 11. 10. 2017 a to výlet autobusem do Hlučína na Dětský ranč. Handicapovaní žáci (V.B,VI.B,VII.B,VIII.B,IX.B) měli možnost poznat zblízka život koní, prohlédli si dětskou ZOO, krmili domácí a hospodářská zvířata, zažili jízdu na koni a nakonec vyzkoušeli zajímavé průlezky a hrací prvky na rozsáhlé zahradě místního ranče.

Za kolektiv speciálních tříd Mgr. Jana Raszková

 Fotogalerie