Výuka v přírodě II. A – žáci 2. A 3. ročníku    

Podzim je prima, když neprší, svítí sluníčko a příroda je krásně barevná. 

Ve středu 4. 10. jsme využili hezkého počasí a vypravili se na podzimní vycházku. Děti jsme poučily o správném chování, zkontrolovaly vhodnou obuv a oblečení. Na začátku a konci celé skupiny měly děti reflexní vestičky pro bezpečnost.

Cestou žáci poznávali dopravní značky, ale hlavně si nacvičili bezpečné přecházení silnice.

Učili jsme se rozpoznávat plody a listy stromů, všímali si změn v podzimní krajině a povídali si o ochraně přírody.  Využili jsme poznatky z prvouky. Děti plnily různé praktické i vědomostní úkoly.

 

zapsala tř. uč.  Mgr. Jana Gvuzdová