ŽÁCI ZŠ SPECIÁLNÍ ZAHÁJILI AKTIVITY V KLUBU „KUDY KAM“ VE SPIRÁLE

Pro všechny děti 6. a 7. B., bylo setkání po prázdninách ve Spirále hezkým zážitkem. Seznámily se s novými pomůckami, sportovním náčiním i hravými atrakcemi.

Některé z nich byly ve Spirále poprvé a moc se jim tam líbilo. V tomto prostředí získávají děti zábavnou a nenásilnou formou spoustu informací, prožitků i vědomosti, rozvíjí své pohybové a manuální dovednosti a to jiným způsobem, než ve škole.

Téma pracovních činností bylo nyní velice příhodné: „Houby v lese“. Děti viděly skutečné hříbky, které se staly modelem pro jejich tvorbu.

 Ivana Valčáková a Jana Raszková